TEAM

VÅRT TEAM

Substantia Förvaltning AB har kontor på följande platser:
Kungens Kurva – Stockholm (huvudkontor) och Karlstad.

Sanna Pinet

VD

Ylva Lännholm

Ekonomiassistent

Håkan Engelbrekt

Förvaltare / projektledare

070-356 78 35

Ylva Engelbrekt

Förvaltare

072-217 15 85

Magnus Wahlström

Förvaltare

070-190 05 32

Anton Pinet

Biträdande förvaltare

076-022 36 02

Frida Bergqvist

Ekonomiassistent

070-356 78 97

Jens Albinsson

Fastighetsskötare

Johnny Olsson

Fastighetsskötare

Stefan Arpstrand

Fastighetsskötare