TEAM

KONTAKT

Sanna Pinet

VD

sanna.pinet@substantia.se

076 308 72 05

roger sundberg

förvaltningschef

roger.sundberg@substantia.se

070 356 78 87

alex ghanati

uthyrning och etableringschef

alex.ghanati@substantia.se

070 731 73 78

felix hagström

chef fastighetsskötsel

felix.hagstrom@substantia.se

073 892 64 06