Nu har vi påbörjat installation av c:a 2 000 kvm solceller på taket av fastigheten Diagonalen 2 i Kungens Kurva. Solcellsinstallationen görs Sveasolar och kommer vara och klar v 43.

Beräkningen är att årligen kommer solcellerna att leverera c:a 150 – 180 000 kWh

Substantia Förvaltning är med som projektledare för fastighetsägaren Filial af KS Stockholm Kungens Kurva II Danmarks.

Kommentarer är avslagna.