Substantia Förvaltning har tillsammans med Ö&B förhandlat fram denna överenskommelse mellan Stenhus Fastigheter och Ö&B

Stenhus Fastigheter avser att uppföra en nybyggnad på fastigheten Montören 1 i köping till Ö&B, denna byggnad om 2 000 kvm kommer i sin helhet att hyras ut på ett 10 årigt hyresavtal, hyresavtalet är villkorat av detaljplan och bygglov. Investeringen beräknas uppgå till cirka 33 MSEK inkl. förberedande arbete för fortsatt utveckling av fastigheten, årshyran beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK inkl. tillägg.

Caroline Johnson Grönland etableringschef Ö&B
– Vi är glada över att komma över detta läge. Köping är en mycket intressant handelsplats och vi ser fram emot att även Köpingsborna ska få uppleva att Priset är Skillnaden.

Kommentarer är avslagna.