Nästa medarbetare att presentera blir Ylva Engelbrekt. Ylva E ( vilket är lite noga med att specificera då vi i vårt företag har 2 stycken med det lite ovanligare namnet Ylva!) är placerad på Karlstads kontoret och förvaltar både företagshotell, kontorslokaler och kommersiella lokaler i olika orter och för olika uppdragsgivare. Ylva E har tidigare arbetat med fastigheter på Riksbyggen, men kommer senast från stålbranschen. Fler erfarenheter är som lärare i många år. Ylva E började på Substantia Förvaltning AB år 2018 och är teknisk förvaltare.

Kommentarer är avslagna.